• Teambuilding

  • Teambuilding

Samenwerken, spel en cultuur

Teambuilding is een uitstekend middel om elkaar niet alleen op professioneel vlak, maar ook op menselijk vlak beter te leren kennen. Elke deelnemer draagt op zijn unieke manier bij tot het welslagen van de opdrachten. Samen beleven en realiseren. Een hechte band smeden, met een portie gezonde competitie. Een stadsspel dat inhoudelijk en vakkundig is onderbouwd, ook op cultureel vlak. Dat is wat je van een teambuilding bij Teamwijzer kunt verwachten.

Waarom aan teambuilding doen?

Er zijn meerdere redenen om aan teambuilding te doen. We lichten er drie uit.
Beloning en motivatie : medewerkers verwachten erkenning en worden graag beloond voor hun inzet. Het zijn tenslotte de mensen die het verschil maken.
Teamspirit : samenspel met een gericht doel, verhoogt de groepsgeest en is goed voor de sfeer op de werkvloer.
Conflicthantering : soms loopt het niet zo gesmeerd binnen een organisatie. Teambuilding met inzicht in psychologische profielen kan ertoe bijdragen om de communicatie en samenwerking te verbeteren.

Teamwijzer past zijn concept flexibel aan, naargelang de doelstellingen.

Professionele begeleiding in teambuilding

Opteert u voor het stadsspel met professionele begeleiding in teambuilding? Dan besteden we extra aandacht aan de samenstelling van de teams. Op een heel toegankelijke wijze gaan we in op de verschillende rollen die er binnen een team bestaan : bevruchter, teamspeler, afwerker, beslisser. Het model dat we hiervoor gebruiken is sterk vereenvoudigd en onmiddellijk inzetbaar.

Een evenwichtig samengesteld team biedt een antwoord op vragen zoals : Wie is de leider? Wie zorgt voor de teamgeest? Wie houdt de tijd in het oog? Wie zorgt voor frisse ideeën? Wie vraagt zich af of we wel goed bezig zijn ? Wie neemt de eindbeslissing voor het goede antwoord?

Wijze teams voor een wijze teamspirit

Het beoogde doel van de teambuilding bepaalt de wijze waarop de teams samengesteld worden.
Door het bedrijf zelf : enkele aangeduide teamleiders wijzen een rol toe aan de hand van de kennis over hun medespelers.
Door de deelnemers zelf : elke deelnemer kiest een gekleurd kaartje overeenkomstig de rol die zo dicht mogelijk aanleunt bij zijn of haar profiel.
Aan de hand van een spel, waarbij het toeval bepaalt, maar er toch aandacht is voor een goede mix van alle rollen per team.

Zin om uw teambuilding samen met Teamwijzer te organiseren?

Contacteer ons vandaag nog. We werken met alle plezier een voorstel uit voor een onvergetelijke dag.